Zemné práce - Elektroinst

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zemné práce


Z prác, ktoré spoločnosť zabezpečuje, tvorí 40 % vykonanie zemných prác, preto je spoločnosť plne sebestačná v technológiách a v pracovníkoch, ktorí túto činnosť realizujú. Patria sem výkopové stroje, vozový park, pretláčanie komunikácií, technológie na pokládky káblov, zhutňovacia technológia.

Všetky tieto práce zabezpečujeme až po konečné riešenie, t.j. končená úprava realizovaných rýh ako sú asfalty, zatrávnenie plochy, likvidácia odpadu a dodržiavanie všetkých potrebných povolení a legislatívy.
                  
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky