Elektroinštalácie - Elektroinst

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Elektroinštalácie


Naše činnosti :
- elektroinštalácie priemyselných objektov
- prípojky domové, vzdušné, káblové
- dodávka, montáž a revízie elektroinštalácií
- elektroinštalácie bytových objektov a rodinných domov
- elektroinštalácie hotelov a polyfunkčných domov
- realizácie bleskozvodov
- montáž interiérových, exteriérových a priemyselných svietidiel
- montáž verejného a záhradného osvetlenia

Elektrická inštalácia (budovy) je zostava vzájomne spolupracujúcich elektrických zariadení s koordinovanými vlastnosťami, ktoré slúžia na plnenie jedného alebo niekoľkých určených cieľov.
Elektrické zariadenie je akékoľvek zariadenie, ktoré sa používa na výrobu, premenu, prenos, distribúciu alebo využitie elektrickej energie, ako sú stroje, transformátory, prístroje, meracie prístroje, ochranné prístroje, zariadenie na elektrické rozvody, spotrebiče.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky